Knihy

Mezi Biblí a medicínou II

Sborník 19 přednášek, které zazněly na konferencích Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR v posledních 9 letech.
Jedenáct autorů – lékařů různých specializací, zubařka, právník a zdravotní bratr – reaguje ve svých příspěvcích na aktuální výzvy pro křesťany pracující ve zdravotnictví, jako jsou:

- syndrom vyhoření,
- úzkostné stavy,
- alternativní medicína,
- diety a vztah k jídlu,
- hospicová péče,
- asistovaná reprodukce a úcta k životu,
- vydávání svědectví o Kristu,
- křesťanský životní styl,
- vztahy na pracovišti,
- nakládání s časem aj.

Knihu lze objednat na webové stránce nakladatelství Křesťanský život
http://www.krestanskyzivot.cz/index.php?obsah=produkt&id=2154

Mezi Biblí a medicínou 2

Mezi Biblí a medicínou

Sdružení křesťanských zdravotníků ve spolupráci s nakladatelstvím Křesťanský život vydalo novou publikaci s názvem Mezi Biblí a medicínou.

Sedm autorů – lékaři, farář a rehabilitační pracovnice – z pěti evangelikálních církví pojednává o aktuálních tématech, jako:

  • křesťan a deprese,
  • eutanazie,
  • úcta k životu,
  • úcta ke stáří,
  • pastorace umírajících,
  • zkušenosti z klinické smrti,
  • postoj křesťana k nemoci,
  • smysl utrpení,
  • hospicové hnutí,
  • biblický obraz člověka a další.

Kniha vznikla jako písemné zpracování výběru nejlepších a nejvýznamnějších přednášek českých autorů, které zazněly na celostátních konferencích Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR v průběhu její sedmnáctileté činnosti. Srozumitelnou formou podává informace o významných otázkách na pomezí křesťanské víry a lidského života, nemoci a smrti. Může být vhodnou pomůckou při orientaci v základních etických problémech a při praktické pomoci nemocnému člověku z křesťanského hlediska.

Knihu lze objednat v
Nakladatelství Křesťanský život
Pod Červenkami 504
735 43 Albrechtice, 
tel.: 558 761 572, 558 761 571.

Je rovněž možné objednání přes internet: 
http://www.krestanskyzivot.com, e-mail: krestanskyzivot@volny.cz, nebo také na adrese acrc@volny.cz.

Kniha má 156 stran a její cena je 129 Kč.

Mezi biblí a medicínou

Je někdo z vás nemocen?

MUDr. Štěpán Rucki: Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení. Návrat domů, Praha 2007

Hlavní otázky kterými se kniha zabývá: Co je to „plné uzdravení“? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí. Zázračná uzdravení dnes? Vztah víry a zdraví.

V úvodu autor přináší vlastní svědectví o osobním zápase s nádorovým onemocněním, kterým prošel. V další části přehledně strukturované knihy pak nabízí obecný pohled na problematiku nemoci a zdraví a významně je doplňuje i o pohled lékaře – křesťana. Dále hledá odpovědi na otázky smyslu bolesti a utrpení v životě člověka, zároveň s tím podrobně zkoumá vztah víry a uzdravení. Část své práce zaměřuje na zázračná uzdravení, jak jsou uváděna v Novém zákoně, a předkládá svůj kritický příspěvek do diskuze ohledně zázračných uzdravení v dnešní době. Závěr práce pak věnuje praktické i duchovní pomoci a péči o nemocné a povzbuzuje čtenáře k láskyplnému přístupu k těm, kdo procházejí nemocí a utrpením.

Lze objednat na webové stránce http://www.navrat.cz/

Je někdo z vás nemocen?

AttachmentSize
Image icon jenekdozvasnemocen2.jpg18.48 KB
Image icon mezibibliamedicinou2.jpg15.75 KB