Jednodenní setkání příznivců Sdružení křesťanských zdravotníků 11. listopadu 2023

Oznámení jednodenního setkání příznivců Sdružení křesťanských zdravotníků

Srdečně vás zveme na setkání Sdružení křesťanských zdravotníků, které se koná 11. listopadu 2023 v 10:00 – 16:00 h v malém sálu sboru Církve bratrské Praha 5 - Smíchov, Vrázova 62/4, Praha 5.
Setkání má název: „Kolegyně zdravotnice a kolegové zdravotníci, prožijte sobotu s Jakubem a Eliášem!“
Obědy nebudou zajišťovány, zajistí si každý individuálně během polední pauzy, zajištěno bude pouze drobné občerstvení.
Účastnický poplatek 0 (avšak je možno přispět finančním darem).

Program setkání:

Písně za doprovodu kytary - Petr Daňa (5 min)
Zpráva z mezinárodní konference křesťanských lékařů (ICMDA) konané v Tanzanii - Štěpán Rucki (10 min)
„Je někdo z vás nemocen?“ - aneb křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení - Štěpán Rucki (45 min)
Přestávka na kávu či čaj (10 min)
Písně za doprovodu kytary - Petr Daňa (5 min)
„Eliáš a Boží psychoterapie?“ – 1. Královská 19. - Aleš Hejlek (45 min)
12:00 – 13:30 h – pauza na oběd
Společné modlitby – uvedené a proložené citáty z Bible a písněmi za doprovodu kytary - Petr Daňa (110 min)
Slovo na závěr – Jiří Holý (10 min)
úklid, občerstvení, rozloučení

Přihlašujte se prosím do 3.11. na odkazu: https://forms.gle/NbZ13nHa47vHTuem7

Těšíme se na setkání v Praze.

Za výbor SKZ MUDr. Jiří Holý, Ph.D., předseda