Jarní konference SKZ 2021 “Víra zdravotníků v karanténě”

Jarní konference SKZ “Víra zdravotníků v karanténě” se kvůli koronavirovým opatřením bude opět konat online v sobotu 24.4.2021 15-18 hod.

Doufáme, že i přes online formu bude konference příležitostí k povbuzení, sdílení, získání nových zkušeností i k modlitbám a že se jí budou moci zúčastnit i lidé, kteří by z různých důvodů - rodinných, zdravotních či jiných, nemohli osobně přijet do Olomouce, kde se konference původně měla konat.

Hlavními tématy konference jsou: epidemie v historii - máme to dnes podobně?, společenská izolace a její vliv na duševní a duchovní zdraví člověka, biblický pohled na polarizovanou společnost a církev a mnoho dalšího, viz program níže.

Konference je zdarma, jen prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře kvůli technickému zajištění konference. Každý přihlášený účastník dostane před konferencí mail s odkazem/linkem pro online sledování.

Formulář pro přihlášení je zde.

Program konference:

termín konání sobota 24.4.2021

15:00 Úvod - MUDr. Barbora Janoušková
15:15 Epidemie v historii - MUDr. Vít Šmajstrla
15:50 Když lékař stůně s Covidem - zkušenost i zamyšlení víry - MUDr. Aleš Hejlek
16:05 Medici na ulici Brno - jak medici slouží bezdomovcům
16:20 Ve víru evoluce - informace o nové knize - MUDr. Štěpán Rucki,CSc
16:30 Společenská izolace - vliv na duševní a duchovní zdraví člověka - MUDr. Jana Vránová
17:05 Rozdělená společnost, rozdělená církev - biblický pohled - Mgr.Ing. Zbyšek Kaleta
17:30 Modlitby, sdílení
18:00 Závěr
a dále "neoficiální rozhovory"

Anotace přednášek:

MUDr. Vít Šmajstrla - ambulantní gastroenterolog a internista, starší KS Ostrava. Pracuje ve Spolku pro Jižní Súdán. Ženatý, dvě dospělé dcery.

Epidemie v historii
Epidemie byly součástí lidských dějin od nepaměti. Jak lidé reagovali tehdy a jak reagují dnes? Opakuji se některé vzorce chování? Jaké byly a jsou postoje křesťanů? Zpracováno s přihlédnutím hlavně k nejhorší morové epidemii v polovině 14. století a ke chřipkové epidemii v r. 1918.

MUDr. Aleš Hejlek, křesťanem od svých 18 let. Řadu let mu byla svěřena výchovná oblast ve sboru CB, především mládeže. Sám sebe charakterizuje,“…. jako ten, který vzhledem k tomu, kolik toho už slyšel, viděl, četl, dostal, prožil….by měl být duchovně dál, než je a stále ho musí i v této době Pán Bůh nově vést a vychovávat“. Učí na vyšší zdravotní škole a zdravotně sociální fakultě. Je lékařem - primářem interního oboru v nemocnici. Má manželku a dvě dcery.

Když lékař stůně s Covidem - zkušenost i zamyšlení víry
Zdravotník je zvláště v této době rizikovým povoláním. Může být totiž během chvilky pacientem. To má svá specifika i důsledky. Je zdravotník jiný pacient? Je osobní víra v Pána Ježíše pro něj něčím zvláštním a výjimečným a může být i jistým břemenem? Covid a křesťanské souvislosti a důsledky - osobní pohled.

Medici na ulici - Libuška Kovalíková
Som študentkou 4. ročníka na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a súčasťou brnenskej vetvy spolku Medicinaulici som od jej úplneho začiatku. MNU tvorí skupina medikov ale aj študentov iných zdravotníckych odborov, ktorí sa popri svojich povinnostiach rozhodli venovať ľuďom bez domova. Absolútnym základom našej činosti je poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, avšak naša práca nie je len o tom.
Stretávame sa s rôznymi osudmi a príbehmi mužov či žien, ktorí vo svojom živote nemali až také šťastie, a preto veríme, že okrem prevazu rany či odbornej rady prinášame našim pacientom aj čosi viac - úctu, novú nádej a čiastočne i pocit domova.

MUDr. Štěpán Rucki, CSc. je dětský lékař se specializací v dětské kardiologii. Studoval na lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně a svou dizertační práci na téma ambulantního monitorování krevního tlaku u dětí obhájil na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Je autorem několika knih s křesťanskou tématikou: Alternativní medicína – pomoc, nebo nebezpečí, (Návrat domů, 2000, reprint Křesťanský život,2008), Je někdo z vás nemocen? (Návrat domů, 2007, reprint Didasko, 2009), Úcta k životu (Křesťanské společenství, 2014) aj.
Je jedním ze zakladatelů a byl dlouholetým předsedou Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR, z. s. V rámci činnosti tohoto sdružení editoval dva sborníky s přednáškami – Mezi Biblí a medicínou (SKZ v ČR, 2007) a Mezi Biblí a medicínou II (SKZ v ČR, 2016).

Ve víru evoluce - informace o nové knize
Jaká je podstata informace obsažené v DNA? Proč DNA obsahuje dvojí kódování? Jaké jsou hlavní mechanizmy spojené s mikroevolučními změnami a proč genetické bohatství organizmů degeneruje? Má přirozený výběr jako motor evoluce skutečné tvůrčí schopnosti? Je člověk z 99 procent šimpanzem? Je účelné uspořádání v přírodě zdánlivé, nebo skutečné? Kdo vynalezl první ozubené kolo a optická vlákna? Je život dílem náhody, nebo produktem rozumu a inteligence?
To jsou některé z mnoha otázek, na které se snaží odpovědět nově vydaná kniha Štěpána Ruckého „Ve víru evoluce (Neodarwinizmus a inteligentní design ve světle faktů)“ v nakladatelství Křesťanský život.

MUDr. Jana Vránová je lékařka, po škole nejdříve pracovala jako psychiatr ve Vojenské nemocnici v Brně. Nyní provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Je vdaná a má tři krásné děti.

Sociální izolace - vliv na duševní a duchovní zdraví
Dostatečné sociální kontakty jsou zcela zásadní pro náš pocit životního smyslu a naplnění. V sociální izolaci, vzniklé ǎt už z vnitřních zábran, nebo v dnešní době z titulu vnějších omezení, se naše duše postupně propadá do bezcílnosti, beznaděje, demotivace.....a po delší době už to může být jen krok ke vzniku psychiatrických symptomů (deprese, úzkostí, nespavosti,obsedantní poruchy...). Přednáška bude proložena příběhy z terapeutické praxe.

Mgr. Ing. Zbyšek Kaleta - Vystudoval Vysokou školu báňskou, obor ekonomika a řízení hornictví. Několik let pracoval v podniku Ostravsko-karvinské doly, pak deset let pracoval ve firmě zabývající se dovozem a distribucí školních a kancelářských potřeb. Od roku 2002 má vlastní firmu. Je 32 let ženatý a má tři dospělé dcery. Je členem Slezské církve evangelické augsburského vyznání, kde byl po absolvování studia na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 2017 ordinován do služby diakona. Mnoho let sloužil mladým lidem v dorostovém věku. Pracuje v Křesťanském společenství z.s. jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA. Je předsedou rady Evangelizačního centra M.I.S.E a předsedou České evangelikální aliance. Dlouhodobě je fascinován reformací 16. století. Aktuálně pracuje na rigorózní práci Luterské učení o dvou regimentech ve vztahu ke konkrétním politickým výzvám 20.století

Rozdělená společnost, rozdělená církev
Epidemie Covidu-19 nás zastihla nepřipravené. Křesťané se před ní mohli zvenčí jevit jako poměrně kompaktní veličina, která má v české společnosti vliv, avšak nynější doba tento předpoklad minimálně zpochybnila. Nové, hluboké trhliny se objevily nejen ve společnosti jako celku, ale také v církvi. Nastal rovněž čas prověřování staletého konsensu, podle něhož řešení otázek zdraví a nemoci náleží odborníkům. Přednáška se zabývá otázkou, jak novodobý „mor“ ovlivňuje hodnoty, na kterých panovala dříve široká shoda, a zda dokonce neotřásá jejich samotnými základy.